جستجو

آرشيو مطالب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

سیستم مدیریت پایگاه داده
پنجشنبه 08 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

آشنایی با دیتابیس و انواع آنجمعه 02 ارديبهشت 1401
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

در جلسه اول از آموزش mysql به تعریف داده و اطلاعات پرداختم. در جلسه دوم در مورد دیتابیس صحبت خواهم کردسه شنبه 30 فروردين 1401
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

ابتدا نیاز به ساخت Query Wizard هست. مراحل زیر رو دنبال کنید

ادامه آموزش در صفحه بعد


جمعه 22 آذر 1398
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش