👈نویسنده : مهرداد شبان

تاکنون برای مدیریت دانش مدل های زیادی ارائه شده  که هر کدام به بخش ها و جنبه های خاص مدیریت دانش پرداخته اند در عین حالی که اشتراکات این مدل ها هم زیاد است. در پاورپوینت حاضر بعد از بیان مقدمه ای کوتاه در مورد مفهوم دانش و مدیریت دانش، دسته بندی های مختلفی از مدل های مدیریت دانش ارائه و سپس تعدادی از این مدل ها شرح داده شده است. 

     

   مشاهده و دانلود پاورپوینت مدل های مدیریت دانش از گوگل درایو

  تهیه و تنظیم: مهرداد شبان غازانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


رئوس مطالب ارائه شده در پاورپوینت به ترتیب زیر است:

هرم داده- خرد/ تعریف مدیریت دانش/ مراحل مدیریت دانش/ زیر ساخت های مدیریت دانش/  مدل های مدیریت دانش/  مدل های دیدگاهی/  مدل های فرایندی/ گروه بندی کاکابادسه/   گروه بندی از نظر نوع دانش/  مدل میلتون/ مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان/  مدل راهبردی مديريت دانش/  مدل چند عاملي توسعه نظامهای مدیریت دانش/  مدل زنجيره دانش / مدل هیسیگ/  مدل مارک مک الروی/  مدل بک من/  مدل هفت سی/  مدل نوناکا تاکوچی/ مدل مطالعه زیر ساخت های مدیریت دانش/  مدل پروبست/  مدل های طبقه بندی دانش/  مدل های سرمایه فکری/  مدل های ساختاری اجتماعی/  مدل مدیریت دانش بویسوت/  مدل ترکیبی


سه شنبه 21 آبان 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش