👈نویسنده : ملیحه باغبان

تحلیل محتوا، فرآیند تبدیل کیفیت ها به کمیت ها و سپس تبدیل همین کمیت به کیفیت است. این روش، بیشتر در روند پژوهی، پژوهش های تلفیقی بررسی تصویر واقعیت ها و نیز بررسی میزان انطباق برنامه ها با ویژگی های ساختاری و محتوایی بکار برده می شود.
در این روش به جای مشاهده مستقیم رفتار افراد یا درخواست از آنان برای پاسخ دادن به مقیاس ها یا مصاحبه با آنان، پژوهشگر ارتباط هایی را که افراد ایجاد کرده اند؛ انتخاب و سئوال هایش را در آن ها جستجو می کند.


تهیه و تنظیم: ملیحه باویران - فاطمه یاوران،
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
معرفی روش پژوهش «تحلیل محتوا»
انواع تحلیل محتوا
اهداف روش تحلیل محتوا
کاربرد تحلیل محتوا
مراحل روش تحلیل محتوا
تفاوت روش تحلیل محتوای کمی و کیفی
مزایا و نقاط قوت تحلیل محتوا
نقاط ضعف تحلیل محتوا
نتیجه گیری
فهرست منابعپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش