جستجو

آرشيو مطالب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

در استناد، جایگاه ارتباط علمی و اجتماعی اثر برجسته تر است. ارجاع در واقع به عنوان نمادی برای اعتبار بخشی به اثر محسوب می شود


دانلود مقاله استناد دهی به منابع و سبک های استنادی (گردآوری از زهره عباسی)


پنجشنبه 24 بهمن 1398
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش