درباره نویسنده

ملیحه باغبان

کارشناسی کتابداری/ دانشگاه پیام نور مرکز تبریز کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات/ دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش/ دانشگاه الزهرا (س)-تهران

بیشتر بدانید
کتاب بحران ها و اطلاعات جعلی
نویسنده: ملیحه باغبان
در سال های اخیر که جامعه با شتاب به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، موضوع اطلاعات جعلی و گمراه کننده ...

بیشتر بدانید

کتاب اینفودمیک در پاندمی کووید - 19

مجموعه مقالات از تجربیات جهانی
(مشارکت در نوشتن مقاله )

بیشتر بدانید
جستجو

آرشيو مطالب

با توجه به اینکه هدف مدیریت دانش حداکثرسازی نرخ بازگشت سرمایه به سازمان می باشد, استفاده از شاخص های سنجش و تحلیل جهت متقاعد کردن مدیران و ذینفعان نسبت به مزایا و ارزش نوآوری های مدیریت دانش سازمانی ضروری است. در واقــع شناســایی شــاخص های نیازمنــد بهبــود مدیریــت دانــش ســازمان بــرای کســب و حفــظ دانــش ارزشــمند ســازمان ضــروری بــه نظــر می رســد.


    دانلود مستقیم

  مشاهده و دانلود پاورپوینت ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش از گوگل درایو

  تهیه و تنظیم: ملیحه باغبان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


جمعه 09 اسفند 1398
ادامه مطلب

از آنجا که نرخ شکست پروژه های مدیریت دانش قابل توجه است، شناخت عوامل اساسی موفقیت می تواند کسب وکارها را در نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش یاری دهد تا احتمال شکست پروژه های مدیریت دانش کاهش یابد. اهمیت و کاربرد اصلی عوامل اساسی موفقیت مدیریت دانش در این است که با شناسایی و نظارت بر این عوامل، سازمان میتواند به پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش اطمینان داشته باشد.


    دانلود مستقیم

  مشاهده و دانلود پاورپوینت عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش از گوگل درایو

  تهیه و تنظیم: فاطمه احمدنژادیان/مهناز اسدزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


جمعه 09 اسفند 1398
ادامه مطلب

دانلود مقاله بازيابی تخصص: مروری بر مباني، روش ها و مدل ها


دکتر هاشم عطاپور, دکتر فاطمه فهیم نیا, دکتر نادر نقشینه


بازيابی تخصص به امرِ يافتن افراد خبره در حوزه های موضوعی گوناگون و يا شناسايي حوزه(ها)ی تخصصي افراد مي پردازد. اين حوزه از دهه 1990 ميلادی مورد توجه سازمان های بزرگ و متوسط و محيط های دانش مدار قرار گرفته، به طوری كه يك اجتماع پژوهشی قوی از پژوهشگران مختلف، به خصوص پژوهشگران علوم رايانه و اطلاعات،حول آن شكل گرفته است. اما به نظر مي رسد اين حوزه در ايران چندان مورد توجه واقع نشده است. از اين رو، مقاله حاضر قصد دارد با پرداختن به مبانی، روش ها و مدل های بازيابی تخصص، در جهت آشنايی بيشتر جامعه علمی و مديران سازمان ها با مفاهيم اين حوزه گام بردارد. در كنار ساير كاربردها، يكي از كاربردهای مهم نظام های بازيابی تخصص، پشتيبانی از مديريت دانش در سازمان هاست. در اين نظام ها، پژوهشگران با دوری جستن از جنبه های چالشی مفهوم تخصص، مسئله بازيابی تخصص را به انباشت اسناد متنی و كشف روابط افراد با آن اسناد تقليل مي دهند. مدل های متعددی برای كشف روابط بين اسناد و افراد ارائه شده اند كه مدل های ارائه شده سهم به سزايی در پيشبرد حوزة بازيابی تخصص توسط « بالوگ و همكارانش »داشته اند. مدل سند- محور آن ها يكي از موفق ترين مدل هاست كه مبنای بسياری از مدل های بعدی قرار گرفته است. اين مقاله برای نخستين بار در ايران به طور نسبتاً جامع به مبحث بازيابی تخصص ،مدل ها و مفاهيم بنيانی آن پرداخته است. بنابراين، مي تواند مورد توجه متخصصان علم اطلاعات و پژوهشگران حوزه بازيابی اطلاعات، مديران سازمان های بزرگ و متوسط، و ساير محيط های دانش مدار قرار گيرد.


برای دانلود مقاله کلیک کنیدپنجشنبه 26 دی 1398
ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات در کتابداری (دکتر عباس حری)

در این مقاله می خوانیم:

(مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات نه مغایر, معارض و جایگزین یکدیگر بلکه مکمل یکدیگرند.در حوزه ی کتابداری, هر دو مدیریت حضوری قطعی و اجتناب ناپذیر دارند, و حضور یکی بدون دیگری, این رشته را معلول و ابتر خواهد ساخت)


دوستان توصیه ام اینه حتما این مقاله رو بخونید


برای دانلود کلیک کنید


یکشنبه 15 دی 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : مهرداد شبان

تاکنون برای مدیریت دانش مدل های زیادی ارائه شده  که هر کدام به بخش ها و جنبه های خاص مدیریت دانش پرداخته اند در عین حالی که اشتراکات این مدل ها هم زیاد است. در پاورپوینت حاضر بعد از بیان مقدمه ای کوتاه در مورد مفهوم دانش و مدیریت دانش، دسته بندی های مختلفی از مدل های مدیریت دانش ارائه و سپس تعدادی از این مدل ها شرح داده شده است. 

     

   مشاهده و دانلود پاورپوینت مدل های مدیریت دانش از گوگل درایو

  تهیه و تنظیم: مهرداد شبان غازانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریزسه شنبه 21 آبان 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان
در دنیای دیجیتالی فعلی، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل شده است. سازمان ها درحالیکه با رقابت و فضای دینامیک رو به رشد مواجه هستند در می یابند که دارایی بهره برداری نشده و و سیعی از منابع دانش در سازمانها پراکنده شده ا ست.به منظور تأمین سرویس های کارآمد برای کاربران، کاربردهای متداول کتابخانه های تخصصی،شامل گردآوری، ذخیره، پردازش،انتشار و بهره برداری از اطلاعات است. کتابخانه های تخصصی،باید خدمات و کارکردهایشان را ارتقا دهند و به مؤ سسات یادگیری به منظور رویارویی مؤ ثربا نیازهای کاربران تبدیل شوند .تغییر نقش کتابخانه ها به عنوان مدیران دانش، بر نیاز کسب مهارت های جدید و دانش،تأکید دارد. در عصر فعلی فناوری اطلاعات، اطلاعات و دانش به بخش مهمی از جامعه تبدیل شده اند. مدیریت دانش، یک زمینه در حال ظهور و فرایند پیچیده است که با خلق کردن، کسب کردن، دسته بندی و عملکردهای دانش سروکار دارد ... .
مدیریت دانش شامل تو سعه، حمایت، کنترل و بهبود راهبردها،  ساختارها و فناوری های پردازش دانش است.پردازش دانش شامل تمام رویه هایی است که برای فراهم کردن نمایش، انتشار، بهره گیری و یا حذف دانش به کار می روند .


تهیه و تنظیم: خانم ملیحه باویران، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


دانلود فایل PDF مدیریت دانش در کتابخانه های تخصصی
جمعه 12 بهمن 1397
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش