جستجو

آرشيو مطالب
فهرست مطالب

• مقدمه

• روش شناسی پژوهش

• تعریف روش دلفی

• تاریخچه

• انواع دلفی

• شرایط استفاده از روش دلفی

• ویژگی های روش دلفی

• روند روش دلفی

• ساختار گزارش دلفی

• پایایی و روایی

• نقاط قوت و ضعف دلفی

• نمونه هایی از کاربرد روش دلفی

تهیه و تنظیم: ملیحه باغبان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


سه شنبه 27 فروردین 1398
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش