جستجو

آرشيو مطالب
👈نویسنده : ملیحه باغبان
تحقیق همبستگی یکی از روش‌های تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) است که رابطه میان متغیرها را براساس هدف تحقیق بررسی می‌کند. ولی در آنها الزاماً کشف رابطۀ علت و معلولی مورد نظر نیست.
در تحقیق همبستگی بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطلاعات تأکید می شود. اینها اطلاعاتی است که در خصوص یک متغیر در دو جامعه یا دو موقعیت گردآوری شده، یا اطلاعاتی است که در خصوص دو یا چند متغیر در یک جامعه تهیه شده است. در این تحقیقات محقق می­خواهد بداند که آیا بین دو چیز یا دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر.

تهیه و تنظیم: ندا محمدی - نگار قاسم پور، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

دانشگاه تبریز

دانلود پاور پوینت


دانلود پی دی اف


چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش