درباره نویسنده

ملیحه باغبان

کارشناسی کتابداری/ دانشگاه پیام نور مرکز تبریز کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات/ دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش/ دانشگاه الزهرا (س)-تهران

بیشتر بدانید
کتاب بحران ها و اطلاعات جعلی
نویسنده: ملیحه باغبان
در سال های اخیر که جامعه با شتاب به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، موضوع اطلاعات جعلی و گمراه کننده ...

بیشتر بدانید

کتاب اینفودمیک در پاندمی کووید - 19

مجموعه مقالات از تجربیات جهانی
(مشارکت در نوشتن مقاله )

بیشتر بدانید
جستجو

آرشيو مطالب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

قوم نگاری یکی از روش های تحقیق در علوم انسانی است. در این روش محقق با درگیری فعال در میدان تحقیق به دنبال مشارکت در توسعه معرفت علمی در گروه ها یا فرهنگ ها است.مشاهده مورد مطالعه در شرایط  طبیعی و نهایتا تحلیل و ارزیابی یافته ها در زمینه و بستر پژوهش باعث دیدی جامع نگر در تحقیق قوم نگاری با اعتبار نسبتا بالایی گردیده است. قوم نگاری بر اساس بنیان نظری بر فرهنگ و با دیدی کل گرایانه به مطالعات عمیق برای توصیفی دقیق و فشرده از مورد مطالعه می پردازد.

تهیه و تنظیم: زینب ایمانی-الهه ذبیحی فر،
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


مشاهده در گوگل درایو

پنجشنبه 02 خرداد 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان
تحلیل شبکه اجتماعی هم یک حوزه تحقیق بین رشته ای و هم یک تکنیک تحلیلی است و به این سوال پاسخ می دهد که ساختار روابط بین موجودات اجتماعی چگونه است و این ساختار چه تاثیری بر سایر پدیده های اجتماعی دارد. بنابراین اصلی ترین هدف این روش، کشف و تفسیر الگوی پیوندهای اجتماعی بین کنشگران است.

تهیه و تنظیم: نیره ذوالقدر - پرستو فتحعلی پور،
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


جمعه 27 اردیبهشت 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

تحلیل محتوا، فرآیند تبدیل کیفیت ها به کمیت ها و سپس تبدیل همین کمیت به کیفیت است. این روش، بیشتر در روند پژوهی، پژوهش های تلفیقی بررسی تصویر واقعیت ها و نیز بررسی میزان انطباق برنامه ها با ویژگی های ساختاری و محتوایی بکار برده می شود.
در این روش به جای مشاهده مستقیم رفتار افراد یا درخواست از آنان برای پاسخ دادن به مقیاس ها یا مصاحبه با آنان، پژوهشگر ارتباط هایی را که افراد ایجاد کرده اند؛ انتخاب و سئوال هایش را در آن ها جستجو می کند.


تهیه و تنظیم: ملیحه باویران - فاطمه یاوران،
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
معرفی روش پژوهش «تحلیل محتوا»
انواع تحلیل محتوا
اهداف روش تحلیل محتوا
کاربرد تحلیل محتوا
مراحل روش تحلیل محتوا
تفاوت روش تحلیل محتوای کمی و کیفی
مزایا و نقاط قوت تحلیل محتوا
نقاط ضعف تحلیل محتوا
نتیجه گیری
فهرست منابع


پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

بنابه تعریف رابرت یین:

مطالعه موردی،یک کاوش تجربی است،که ازمنابع وشواهد چندگانه برای بررسی یک پدیده موجود درزمینه واقعی اش درشرایطی که مرز بین پدیده وزمینه آن به وضوح روشن نیست،استفاده می کند.

تهیه و تنظیم: نسرین مسیبی - زینب علی وند،

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

فهرست مطالب:

مطالعه موردی چیست؟

•تفاوت های مطالعه موردی با سایر روشهای تحقیق

•انواع تحقیقات موردی•کاربردهای روش تحقیق موردی

•زمینه های کاربرد تحقیق موردی بعنوان یک استراتژی تحقیق

•خصوصیات مطالعه موردی

•ویژگی های روش تحقیق مطالعه موردی

•مزایای مطالعه موردی•معایب مطالعه موردی

•طرح ریزی تحقیقات یک موردی و چند موردی

•ویژگی طرح تحقیق موردی

•اجزای تشکیل دهنده طرح تحقیق موردی

•ارائه تئوری بعنوان بخشی از طرح تحقیق

•نقش تئوری در تحقیقات موردی

•ابزارهای تحقیق موردی•مورد چیست؟

•مراحل مطالعه موردی

•منابع و مأخذ

دانلود فایل پی دی اف


یکشنبه 22 اردیبهشت 1398
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان
نظریه زمینه ای از جمله روش های پژوهش کیفی است که ابتدا در سال 1967 از سوی بارنی گلیرز و آنزلم استرواس ابداع شد و در کتاب مشهور آنان با عنوان «کشف نظریه زمینه ای» انتشار یافت. گلیرز و استراوس نظریه زمینه ای را فرآیندی برای کشف نظریه از طریق دستیابی نظام مند به داده های پژوهش اجتماعی تعریف کرده اند.
نظریه زمینه ای روشی است که «گرد آوری داده ها و تحلیل همزمان» را به کار می گیرد و بدین ترتیب قابل اجرا در قوم نگاری، مطالعه موردی، پژوهش علمی یا پژوهش تاریخی است. این شیوه بیشتر با شیوه گردآوری داده ها و تحلیل آن ها سرو کار دارد تا کل پژوهش.نظریه زمینه ای یک تحلیل کیفی است نه یک روش پژوهشی.

تهیه و تنظیم: فرشته خداویردی زاده -یاسمن خوش بهار نوبری،
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
ریشه گراندد تئوری(GT)
تعاریف
تعریف پاول از GT
استراتژیهای موردنیاز برای گرانددتئوریست
نظریه از منظر گراندد تئوری
اهمیت توصیف در (GT)
مدل های گراندد تئوری
طرح تحقیق
گردآوری داده ها
مرتب و یکپارچه کردن یادداشت
تحلیل داده ها
کدگذاری
نمونه گیری نظری
اعتبار و پایایی
مزایا و معایب نظریه زمینه ای

چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش