جستجو

آرشيو مطالب

👈نویسنده : ملیحه باغبان

ربط معياري براي ارزيابي نظام‌هاي بازيابي اطلاعات و كارآيي كاوش‌هاي انجام شده است و به وسيله دو ملاك جامعیت و مانعیت سنجيده مي‌شود. در تعريفي ساده ربط عبارت از "ميزان مرتبط بودن مدرك با نياز اطلاعاتي" است.

ميزارودر تعريفي جامع‌تر، ربط را عبارت از ارتباط ميان دو عنصر از دو گروه مي‌داند .گروه اول شامل سه عنصر زير است:
1. مدرك.
2. جانشين مدرك.
3. اطلاعات.


تهیه و تنظیم: خانم نیره ذوالقدر، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


چهارشنبه 24 بهمن 1397
ادامه مطلب