جستجو

آرشيو مطالب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

امروزه متن کاوی شتاب بیشتری به دست آورده است و در تجزیه و تحلیل در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

تحلیل احساسات- پیش بینی بازار سهام و سایر کاربردهای مالی- نفوذ مشتری- تحلیل اخبار- تحلیل شبکه های اجتماعی- خدمات مشتری و میز راهنمایی

شکل زیر پیش پردازش متن معمولی:

شکل زیر:سیستم متن کاوی عمومی