👈نویسنده : ملیحه باغبان

دکتر باربارا تیلت (Barbara B. Tillett) دارای لیسانس ریاضیات از دانشگاه دومینیون است. وی مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی به ترتیب از دانشگاه هاوایی و دانشگاه کالیفرنیا اخذ کرده است.

دکتر تیلت، در حال حاضر، رئیس بخش خط مشی ها و استانداردهای کتابخانه کنگره امریکا است. در این بخش حدود 50 نفر برای ابزارهای مختلف فهرستنویسی  مانند قواعد ال.سی (LC)، جدول های رده بندی ال.سی،  سرعنوان های موضوعی ال.سی و دیگر مستندات فهرست نویسی مانند بولتن های خدمات فهرستنویسی، دستنامه های فهرست نویسی توصیفی و فهرست نویسی موضوعی و غیره فعالیت دارند.

وی نماینده کتابخانه کنگره در کمیته مشترک هدایت و راهنمایی اصلاح قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن است. از فوریه 2000 تا فوریه 2001، مدیر فعال برای منابع الکترونیکی کتابخانه کنگره بوده و ابتکارات مختلف مشترک مرتبط با فرآیندها و دسترسی به منابع دیجیتال Aborn را پیشنهاد، و نیز کنترل کتابشناختی را برای منابع الکترونیکی تهیه کرده است. اخیرا نیز گروه سیاست های فراداده کتابخانه کنگره را به عنوان بخشی از برنامه ریزی استراتژیک دیجیتالی کتابخانه هدایت می کند.

وی از سال 1997 تا 2001، مدیر برنامه سیستم کتابخانه یکپارچه (ILS) در کتابخانه کنگره بود که با موفقیت، یک سیستم تجاری کتابخانه یکپارچه را برای کتابخانه  راه اندازی نمود. برای این دستاورد، وی برترین جایزه خدمت رسانی ویژه و نیز جایزه آرتور. اس فلمینگ را دریافت نمود. پیاده سازی سیستم کتابخانه یکپارچه (ILS) در کتابخانه کنگره بزرگترین پروژه اتوماسیون واحد در تاریخچه کتابخانه هاست که شامل انتقال  12 میلیون رکورد کتابشناختی، 5 میلیون رکورد مرجع، 20 هزار رکورد همکار، 30 هزار رکورد کارگزار، بیش از 55 هزار سفارشات باز و بیش از 20 میلیون رکوردهای موجودی و منابع سیستم های مستقل کتابخانه ها می شود.

شغل های سابق دکتر تیلت عبارتند از: تحلیلگر کتابشناختی و برنامه نویس سیستم بازیابی اسناد در مؤسسه ژئوفیزیک هاوایی، کتابدار مرجع علم و فناوری و کتابدار مرجع پزشکی در کتابخانه همیلتون دانشگاه هاوایی، هماهنگ کننده سیستم OCLC در دانشگاه کالیفرنیا و سان دیه گو، مدیر خدمات فنی در مؤسسه اسکریپس کتابخانه اقیانوس شناسی و مسئول دپارتمان فهرست نویسی دانشگاه کالیفرنیا و سن دیه گو .

وی همچنین سمت های دیگری را مانند استاد دانشگاه و مشاور در اتوماسیون کتابخانه فهرستنویسی، کنترل مدرک و عملیات فنی کتابخانه بر عهده داشته است. برای مثال به عنوان مشاور در مدل سازی مفهومی گروه مطالعاتی ایفلا درباره تجهیزات عملیاتی رکوردهای کتابشناختی همراه با تام دلسی، ایلین اسویفونیوز و بث دلین فعالیت کرده است و در حال حاضر نیز ریاست بخش کمیته فهرستنویسی ایفلا را بر عهده دارد.

بسیاری از آثار دکتر تیلت بر موضوع فهرستنویسی در نظر و عمل، کنترل منابع کتابشناختی، روابط کتابشناختی، مدل سازی مفهومی و اتوماسیون کتابخانه تمرکز دارد.

پایان نامه ایشان در خصوص روابط کتابشناختی به عنوان منبعی برای طرح های مفهومی سیستم های مبتنی بر کامپیوتر برای کنترل کتابشناختی است.

دکتر باربارا تیلت در طول 32 سال فعالیتش در کتابداری و به عنوان یک کتابدار و عضوی فعال در انجمن کتابداری امریکا (ALA) مشغول بوده است.در حال حاضر در انجمن کتابداری امریکا، به عنوان نماینده کتابخانه کنگره در بخش دسترسی و توصیف کمیته فهرست نویسی ALA فعالیت می کند.

همچنین، وی زمانی در سمت رئیس بخش رده بندی و فهرست نویسی ALCTS بوده است و چندین مقاله و نقد و بررسی را برای انتشارات خدمات فنی و منابع کتابخانه ای (LRTS)، کتابخانه های آموزشگاهی و تحقیقاتی(C&RL)، پیشرفت ها در کتابداری (انتشارات علمی) و انتشارات انجمن کتابخانه های دانشگاهی و تحقیقاتی در کتابداری (ACRL) نگاشته است.

وی فعالیتش را در هیأت تحریریه برای فصلنامه فهرستنویسی و رده بندی (CCQ) از انتشارات هاورث ادامه می دهد. منبع


پنجشنبه 29 دی 1401
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش