👈نویسنده : ملیحه باغبان
در دنیای دیجیتالی فعلی، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل شده است. سازمان ها درحالیکه با رقابت و فضای دینامیک رو به رشد مواجه هستند در می یابند که دارایی بهره برداری نشده و و سیعی از منابع دانش در سازمانها پراکنده شده ا ست.به منظور تأمین سرویس های کارآمد برای کاربران، کاربردهای متداول کتابخانه های تخصصی،شامل گردآوری، ذخیره، پردازش،انتشار و بهره برداری از اطلاعات است. کتابخانه های تخصصی،باید خدمات و کارکردهایشان را ارتقا دهند و به مؤ سسات یادگیری به منظور رویارویی مؤ ثربا نیازهای کاربران تبدیل شوند .تغییر نقش کتابخانه ها به عنوان مدیران دانش، بر نیاز کسب مهارت های جدید و دانش،تأکید دارد. در عصر فعلی فناوری اطلاعات، اطلاعات و دانش به بخش مهمی از جامعه تبدیل شده اند. مدیریت دانش، یک زمینه در حال ظهور و فرایند پیچیده است که با خلق کردن، کسب کردن، دسته بندی و عملکردهای دانش سروکار دارد ... .
مدیریت دانش شامل تو سعه، حمایت، کنترل و بهبود راهبردها،  ساختارها و فناوری های پردازش دانش است.پردازش دانش شامل تمام رویه هایی است که برای فراهم کردن نمایش، انتشار، بهره گیری و یا حذف دانش به کار می روند .


تهیه و تنظیم: خانم ملیحه باویران، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


دانلود فایل PDF مدیریت دانش در کتابخانه های تخصصی

جمعه 12 بهمن 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش