آمار در کتابداری و اطلاع رسانی کار با SPSS

نمونه رو میزارم و با هم در SPSS وارد می کنیم


1) نام و نام خانوادگی

2)گروه آموزشی

3)دانشکده

4)گروه علمی                  

علوم انسانی            علوم پایه             فنی-مهندسی             کشاورزی

5)نگرش در خصوص فضای مجازی                      

بسیار عالی            عالی       متوسط      ضعیف        بسیار ضعیف

6)تعداد منابع دیجیتال موجود در فضای اطلاعات شخصی

7)میانگین معدل دانشجو ( میانگین کمتر از 12 در محاسبات لحاظ نشود )

8)تاریخ تولد (روز روز /ماه ماه/سال سال)

9)دانشجوی نیمسال

10)دانشجوی مقطع

کارشناسی        کارشناسی ارشد         دکتری

11)سن

12)ایمیل


برای آموزش تحلیل متغیرها روی ادامه مطلب کلیک کنید

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی کار با SPSS

نمونه رو میزارم و با هم در SPSS وارد می کنیم


1) نام و نام خانوادگی

2)گروه آموزشی

3)دانشکده

4)گروه علمی                  

علوم انسانی            علوم پایه             فنی-مهندسی             کشاورزی

5)نگرش در خصوص فضای مجازی                      

بسیار عالی            عالی       متوسط      ضعیف        بسیار ضعیف

6)تعداد منابع دیجیتال موجود در فضای اطلاعات شخصی

7)میانگین معدل دانشجو ( میانگین کمتر از 12 در محاسبات لحاظ نشود )

8)تاریخ تولد (روز روز /ماه ماه/سال سال)

9)دانشجوی نیمسال

10)دانشجوی مقطع

کارشناسی        کارشناسی ارشد         دکتری

11)سن

12)ایمیل


برای آموزش تحلیل متغیرها روی ادامه مطلب کلیک کنید


1) نام و نام خانوادگی : متغیری اسمی از نوع string


2)گروه آموزشی : متغیری اسمی از نوع string

3)دانشکده : متغیری اسمی از نوع string

4)گروه علمی : متغیری اسمی از نوع numeric , در ضمن در قسمت valuse متغیرها باید کدگذاری شوند5) نگرش در خصوص فضای مجازی : متغیر ها از نوع رتبه ای است , نوع numeric , در قسمت valuse باید متغیرها

کدگذاری شوند

6)تعداد منابع موجود در فضای اطلاعات شخصی : متغیرها از نوع scale , و numeric

7)میانگین معدل دانشجو : متغیر از نوع scale , numeric است اما اضافه شده که میانگین کمتر از 12 لحاظ نشود

یعنی در قسمت missing باید این مورد لحاظ شود

8)تاریخ تولد : متغیر از نوع scale و در قسمت type  باید date انتخاب و بر اساس فرمتها , فرمت مورد نظر

انتخاب شود

9)دانشجوی نیمسال : متغیر اسمی است و numeric ( چون عددی وارد می شود )

10)دانشجوی مقطع : متغیر از نوع رتبه ای و numeric است ( چون کد گذاری شده و کدها عددی است ) در

قسمت values باید کد گذاری صورت گیرد

11)سن : متغیر از نوع scale و numeric است

12)ایمیل : متغیر اسمی و string است

توضیح در مورد missing : دقت کنید اگه برای مفقودی ها در values کد گذاری انجام بدین

(سه تا مفقودی کدگذاری کردیم )

و حالا در قسمت مفقودی ها تعریف می کنیم تا در محاسبات هر جا به این کدها رسید محاسبه نکنه و به
حساب نیاره
مثلا در همان مثال معدل , بخواهیم مثلا معدل های 11 و 10 و 9 رو فقط حساب نکنه و باقی
رو حساب کنه به همین صورت در values کدگذاری و در missing تعریف می کنیم
مثلا 11 بشه en
12 بشه er
13 بشه z

چهارشنبه 09 آبان 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش